Berichten geschreven door Arjen

artistieke stekkerdoos

Miromoe

Of ze voor deze bijeenkomst maar liever geen Miro wilde gebruiken. Er was namelijk een zekere Miromoeheid in de organisatie. Ik sprak een facilitator die deze vraag had gekregen. Mijn eerste reflex was om uit te leggen dat Miro maar een hulpmiddel…
Reflectie

Reflectie op een online sessie

In de Facilitator Gym plaatste Mireille Beumer een oproep om verslag te doen van een online sessie, omdat je van dergelijke praktijkverhalen veel kunt opsteken. Daar ben ik het van harte mee eens. Gisteren begeleidde ik een online sessie waarin…
Voorgerecht

Meesterlijk faciliteren is voorbereiden

Bij meesterlijk faciliteren denk je aan die begeleider of voorzitter die als vanzelf de hele sessie in de hand heeft. Natuurlijk is dat een belangrijk deel van het faciliteren. Maar meesterlijk faciliteren is ook: goed voorbereiden. Zonder goede…

Wat facilitatoren kunnen leren van teamcoaches

Als facilitator ben ik best pragmatisch en volg ik vaak mijn intuïtie. Maar geregeld sta ik ook stil bij de vraag waarom iets wel of niet werkt. Zo'n onderbouwing is zeker ook belangrijk in trainingen. Dan wil ik kunnen uitleggen waarom ik…

Creatief faciliteren – beperkingen die helpen

Eerder schreef ik dat creatief faciliteren vooral moet bijdragen aan het doel van de sessie. In dit artikel borduur ik daarop voort. Ik leg uit hoe je in een workshop gebruik kunt maken van beperkingen om tot nieuwe inzichten te komen. Als voorbeeld…

Functioneel creatief faciliteren

Ik vind het altijd wat ongemakkelijk als mij gevraagd wordt suggesties te geven voor ‘iets creatiefs’ in een workshop. Alles wat je als facilitator op de agenda zet moet je kunnen uitleggen. Je moet kunnen aangeven hoe die werkvorm bijdraagt aan het bereiken van het doel. ‘Iets creatiefs’ is niet het doel. Wat onder creatief verstaan wordt verschilt per persoon en per organisatie.

Meesterlijk faciliteren met collega’s: drie keer waardevol

Ben je lijnmanager die de samenwerking in de organisatie wil verbeteren? HR-adviseur die advies geeft over de ontwikkeling van vaardigheden van medewerkers in de organisatie? Agile leider die teams of gildes wil ondersteunen? De training Meesterlijk Faciliteren van Altimos kan hierbij helpen. Een training die waardevol is voor de ontwikkeling ...

Facilitatiemagie

“Het was haast magisch, wat daar gebeurde!” Een mooier compliment kon ik me niet wensen. Degene van wie dit kwam had zich gedurende de workshop kritisch opgesteld en leek gaandeweg ook wat ontevreden met het verloop ervan. Maar tegen…

Waar clusteren uit de bocht vliegt

Eerder schreef ik Concreter is beter: vraag om voorbeelden als er in algemeenheden wordt gepraat. Rond algemeenheden kan er nog iets anders misgaan in workshops: te ver doorschieten in veralgemeniseren. Clusteren vliegt dan uit de bocht. Regelmatig…

Concreter is beter

“Ze gaan ermee aan de gang.” Of: “Vandeweek ging er op verschillende plekken weer een en ander mis.” Wie zijn ‘ze’ en wat gaan ze doen? En: wanneer en waar ging er wàt mis? We praten veel in algemeenheden, zijn ons het vaak niet…